سمینار علمی دانش آموزی

اطلاعات اولین کارگاره آموزشی خلاقیت و نظم ذهنی (رایگان)

📌 اولین دوره از کارگاه های تخصصی خلاقیت و نظم ذهنی با هدف آموزش متدهای مدرن خلاقیت بصورت رایگان برگزار خواهدشد: ✅ دختران دوره اول: چهارشنبه97/12/1 ساعت 16الی 19:30 ✅ پسران دوره اول :پنجشنبه97/12/2 ساعت 9 الی 12:30 ✅ دختران دوره دوم: شنبه97/12/4 ساعت 16 الی 19:30 ✅ پسران دوره دوم :چهارشنیه 97/12/8 ساعت 16…