• ارائه ها انفرادی بوده و گروهی نمی باشد.
 • میزان تسلط علمی تان در ارائه داوری خواهد شد.
 • فایل متن مقاله، نرم افزار ارائه و صحبت های شما در ارائه تان باید با هم منطبق باشد.
 • ارائه شما به نوعی داستان سرایی شما محسوب می شود و باید متنی علمی برای ارائه تان بسازید.
 • مجری گری شما بداهه(show man) بوده و لازمه آن تسلط کامل بر روی مطلب تان و همچنین تسلط کلامی بر روی واژه های ادبی است.
 • فن بدن یعنی استفاده از فیزیک بدن، دست ها، راه رفتن، ارتباط چشمی با مخاطب و …
 • سعی کنید در طول زمان ارائه تان رو به تمام مخاطبان باشید. در هنگام ایستادن سه رُخ(با زاویه 45 درجه) رو به مخاطبین باشید.
 • راه رفتن در هنگام ارائه با توجه به نحوه اجرا مانعی ندارد و برای تغییر اسلاید می توان از دستگاه presenter (کنترل دستی) بهره برد.
 • از سایر ابزار های ارائه مانند چوب ارائه، انواع اشاره گر ها مانند لیزر و … می توانید در ارائه تان استفاده کنید.
 • فن بیان یعنی استفاده از حجم و میزان صدا و سکوت به موقع، ادبیات گفتاری، استفاده از واژگان درست و …
 • ارائه شما به نوعی بازیگری به حساب می آید که برای هر چه بهتر شدن آن باید تمرین کنید. خودتان بهترین استاد خود هستید و یكی از تمرین های فوق العاده برای بازیگری شما ارائه جلوی آینه می باشد.
 • در هرگونه سخنرانی اصطلاحا باید صدای خود را با آخرین صندلی موجود در سالن تنظیم کنید و به میکروفن ها اکتفا نکنید. وضوح صدا و کلمات شما بسیار اهمیت دارد.
 • تصویر و صدای خود را ضبط کنید تا ایرادهای صوتی خود را که از خودتان پنهان است دریابید.
 • برای نزدیكان خود ارائه دهید تا از شما انتقادهای سازنده کنند.
 • مدیریت زمان را حتما توجه داشته باشید. ممكن است در سمیناری دیگر بیشتر یا کمتر از زمان در این سمینار برای ارائه شما تخصیص داده شود. در طول ارائه خود به زمان توجه داشته باشید. زمان ارائه شما در این سمینار 7 دقیقه است که زمان خود را بر طبق برخی احتمال های موجود چند ثانیه ای کمتر تنظیم کنید ولی توجه داشته باشید برای زمان بسیار کمتر یا بسیار بیشتر از 7 دقیقه امتیاز منفی تلقی خواهد شد! با تمرین به زمان دلخواه خواهید رسید.
 • به همراه داشتن ساعت مچی و تنظیم سرعت ارائه هر چند دقیقه یک بار می تواند کمک حال شما برای مدیریت زمان صحیح باشد.
 • تا می توانید فیلم های ارائه های مختلف ببینید و از رفتار آن ها نکته برداشت کرده و از آن بهره ببرید.
 • ظاهر شما نیز بسیار مورد اهمیت می باشد. حتی با توجه به موضوعتان می توان از ظاهر مرتبط بهره ببرید. مانند لباس پزشکی برای موضوع پزشکی.
 • عزیزانی که از شهرهای دور و یا سایر کشورها در این سمینار شرکت می کنند و امکان تشریف فرمایی در روز ارائه را نخواهند داشت می توانند فیلم ارائه خود را ضبط نموده، آپلود نمایند و با هماهنگی با دبیرخانه سمینار لینک آپلود را ارسال کنند.

 

بروشور و پوستر در روز ارائه جهت تبلیغ ارائه تان می باشد. بروشور به سایز A4 بوده و می تواند از چند بخش تا خورده(لَت) تشکیل شود. پوستر به سایز A3 بوده و روز و ساعت ارائه تان، عنوان و نام خودتان و تصاویر مرتبط با موضوع ارائه، خلاصه ای جهت جذب مخاطبین برای حضور در ارائه تان با دیزاینی مناسب و مرتبط در آن آورده می شود.

 

نکات مذکور در روز ارائه تان داوری خواهد شد.