قوانین فایل متن مقاله

نکته بسیار مهم در تهیه فایل متنی مقاله رعایت ساختار آن می باشد. علاوه بر رعایت این ساختار رسمی، رعایت نکات ظاهری متن مقاله نیز مورد اهمیت بوده و در سایر جشنواره های علمی ممکن است متفاوت باشد . . .

جزئیات بیشتر

قوانین نرم افزار ارائه

نرم افزار ارائه ابزار کمکی شمای سخنران می باشد که کلمات کلیدی صحبت هایتان نه تمام حرف ها در آن ذکر می شود تا تأثیر بسزایی در ذهن مخاطب نیز داشته باشد. هر نرم افزار ارائه ای قابل استفاده است . . .

جزئیات بیشتر

نکاتی جهت ارائه

یک سخنرانی جذاب از نکاتی تبعیت می کند که عمده آن اعتماد به نفس ، تسلط بر موضوع ، تسلط بر واژگان گفتاری ، مدیریت زمان و … می باشد. در این راستا تمریناتی می تواند کیفیت ارائه شما را بهبود بخشد . . .

جزئیات بیشتر

ایده پردازی

جامعه امروز بشری نیازمند حل مشکلاتی است که می تواند راه ها را برای پیشرفت هرچه بیشتر علم و بالتبع راحتی زندگی بشر فراهم سازد.
حل معضلات علمی با ایده پردازی محقق شده که مستلزم نکاتی برای یک ایده خوب است . . .

جزئیات بیشتر

حامیان سمینار سال های اخیر