فراخوان هفتمین سمینار علمی دانش آموزی

دبیرخانه سمینار علمی دانش آموزی تصمیم دارد همچون 6 سال گذشته با همکاری وزارت آموزش و پرورش و تعدادی از سازمان های کشوری، مراکز علمی و دانشگاهی، هفتمین سمینار علمی دانش آموزی را در سطح کشور برگزار نماید. هدف از برگزاری این همایش ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش – ایده پردازی – تغییر دید از…