بخش بارگذاری فایل ارائه

 

* هر فایل را با توجه به قوانین موجود در بخش قوانین و جدول داوری در سایت سمینار درست نمایید.
* برای بارگذاری مقاله و سخنرانی تنها فایل
PDF آنرا بارگذاری کنید.

* برای بارگذاری موضوع ایده و اختراع و فیلم مستند، فایل کلیپ انرا در سیستم بارگذاری کنید. ایده خود را علاوه بر اینکه نیاز به فایل PDF دارد، کلیپی ویدئویی نیز از ان تهیه و آنرا در سیستم قرار دهید.

* نام فایل را حتما به انگلیسی به نام و نام خانوادگی خود تغییر دهید.

 

*برای بارگذاری فایل مربوط به سخنرانی لطفاً با فرمت زیر آنرا به صورت PDF درآورید:

 1) عنوان سخنرانی

2) نام و نام خانوادگی ( به همراه نام مدرسه و مقطع تحصیلی)

3) موضوع سخنرانی

4) خلاصه و نتیجه گیری

* نحوه تنظیم مقاله را طبق فرمت مقاله های مرسوم تهیه کنید که شامل بخش های زیر باید باشند:

1) عنوان

2) نام و نام خانوادگی ( به همراه نام مدرسه و مقطع تحصیلی)

3) چکیده

4) کلمات کلیدی

5) مقدمه

6) بخش ازمایشگاهی و تئوری طرح

7) نتایج و بحث

8) نتیجه گیری

9) مراجع

* نحوه تنظیم فیلم مستند و عکس طبق فرمت زیر باید باشند:

1) فیلم تولیدی با کیفیت مناسب و در مدت زمان 3 دقیقه تهیه شود. ( درصورتی که نیاز به زمان اضافه تری هست آنرا برای روز داوری در اختیار داشته باشید.)

2) در اول فیلم حتما بصورت نوشتاری نام و نام خانوادگی و موضوع آنرا بیان کنید.

3) حتماً به شرایط اخلاقی موجود توجه بفرمایید

4) در فیلم نتیجه گیری لازم ارائه گردد.

5) سعی کنید موضوعات در فیلم بصورت متوالی و هماهنگ شده باشند.

* نحوه تنظیم فایل ایده و اختراع طبق فرمت زیر باید باشند:

1) توصیف ایده و اختراع

2) عنوان ایده و اختراع اختراع (به گونه اي كه دراظهارنامه ذكر گرديده است)

3) زمينه فني ایده و اختراع مربوط

4) مشكل فني و بيان اهداف ایده و اختراع

 5) شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفت هايي كه در ارتباط با ایده و اختراع ادعايي وجود دارد

6) ارائه راه حل براي مشكل فني موجود همراه با شرح دقيق و کافی و یکپارچه ایده و اختراع

7) توضيح اشكال، نقشه و نمودارها

8) بيان واضح و دقيق مزاياي ایده و اختراع ادعايي نسبت به ایده و اختراعات پیشین

9) توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به كارگيري ایده و اختراع

10) ذكر صريح كاربرد صنعتی ایده و اختراع

 

* حجم کلیه فایل ها از 20 مگابایت بیشتر نباشد. معمولاً فیلم های استفاده شده ممکن است از میزان اعلانی بیشتر باشد. لطفاً با استفاده از نرم افزارهای موجود حجم آنرا به مقدار مورد نظر کاهش دهید.

 * خواهشمندیم تمام قوانین فوق را به دقت رعایت فرمایید تا هیچگونه حقی از شما در داوری ضایع نگردد.

 


  • لطفا در فیلد زیر مشخصات شخص ثبت نام کننده را به عنوان سرگروه وارد نمایید .

  • انواع فایل های مجاز : zip, rar, حداکثر اندازه فایل: 50 MB.
    فایل های خود را درقالب یک فایل فشرده با پسوند zip یا rar بارگذاری نمایید .