اطلاعیه شرکت در سیزدهمین دوره  سمینار علمی دانش 

داوطلب گرامی
با سلام
شرایط ثبت نام و حضور در سمینار علمی دانش در برخی موارد تغییرات اندکی دارد که به شرح زیر به اطلاع می رسانیم:

۱برای ثبت نام مرحله اول نیازی به پرداخت هزینه نیست فقط پروژه هایی که وارد مرحله دوم می شوند پرداخت هزینه خواهند داشت.

۲درصورتی که پروژه شما گروهی است لازم است تک تک اعضای گروه روی سایت ثبت نام کنند تا اطلاعاتشان در سیستم ثبت شود.

 3افرادی که تا قبل از این در سمینار سیزدهم هزینه ثبت نام پرداخت نموده اند مبلغ ثبت نامی برای مرحله دوم آنان ذخیره خواهد شد.

4جوایز رتبه های برتر سمینار سیزدهم :
سکه تمام بهار آزادی می باشد.

5خبر خوش دیگر اینکه امسال گواهینامه های سمینار بین المللی شده مورد تایید دانشگاه ها و سازمان های جهانی می باشد.

سمینار علمی دانش