جهت شرکت در هر سمینار رعایت قوانینی لازم است. در این سمینار علمی دانش آموزی به جهت برخورداری از سه بخش فایل متنی مقاله، نرم افزار ارائه و ارائه علمی موضوع؛ این قوانین در سه بخش مذکور تقسیم می شوند.

جهت دانلود یکجای قوانین به صورت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

 

دانلود قوانین فایل متن مقاله ، قوانین نرم افزار ارائه و نکاتی جهت ارائه