قوانین بخش مقاله و پژوهش دانش آموزی

عنوان : بخش مقالات و پژوهش های دانش آموزی

موضوع اصلی این محوریت ارائه و دفاع از پژوهش های انجام شده در زمینه های زیست محیطی و زیست فناوری توسط دانش آموزان می باشد.

 

  • شرایط عمومی برای شرکت در بخش سخنرانی
  • ثبت نام در سمینار علمی دانش از طریق وبسایت سمینار به آدرس dsseminar.com
  • شرکت در این بخش برای کلیه دانش آموزان و جوانان پژوهشگر مجاز خواهد بود.
  • شرکت در این بخش بصورت انفرادی و گروهی امکان پذیر است.
  • قوانین این بخش
  • ارسال مقاله به دبیرخانه در بازه زمانی اعلام شده
  • نگارش مقاله متناسب با ساختار و پیکر بندی قابل قبول برای دبیرخانه سمینار علمی دانش( به سایت سمینار مراجعه کنید).
  • ارائه دفاع از مقاله و یا پژوهش در بازه زمانی اعلام شده.