قوانین بخش نوآوری و اختراعات

عنوان : ارائه طرح، ایده، دست سازه و پروژه نوآورانه مرتبط با حوزه محیط زیست و زیست فناوری

مطابق با ماده شماره 1 فصل اول قانون ثبت اختراعات مجلس شورای اسلامی؛ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌ را حل می کند.

مهمترین رکن شرکت در این بخش ثبت یک پروژه نوآورانه و مبتکرانه مرتبط با حوزه محیط زیست و زیست فناوری می باشد.

  • شرایط عمومی برای شرکت در بخش نوآوری و اختراعات دانش آموزی
  • ثبت نام در سمینار علمی دانش از طریق وبسایت سمینار به آدرس dsseminar.com
  • شرکت در این بخش برای کلیه دانش آموزان و جوانان پژوهشگر مجاز خواهد بود.
  • حق مالکیت اثر کاملا باید حفظ و بنام شرکت کننده باشد
  • شرکت در این بخش بصورت انفرادی و گروهی امکان پذیر است.

 

  • قوانین این بخش
  • ارائه اسناد مالکیت مادی و معنوی پروژه