ثبت نام پنجمین سمینار علمی دانش آموزی آغاز شد.
اهدای جوایز و گواهینامه پژوهش به نفرات برتر
مراسم اختتامیه چهارمین سمینار علمی دانش آموزی
ارائه دانش آموزان منتخب در مراسم پایانی
حامیان سمینار
 مدارس شرکت کننده در چهارمین سمینار

 

 • دبیرستان (دوره اول)
  آئین روشن
 • دبیرستان (دوره دوم)
  ام ابیها
 • دبیرستان (دوره دوم)
  امام صادق(ع)- اصفهان
 • دبیرستان (دوره دوم)
  امام موسی صدر
 • دبیرستان (دوره اول)
  امیدواران جاوید
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره دوم)
  شهید مدنی- تبریز
 • دبیرستان (دوره اول)
  شکوفه- منطقه 1
 • دبیرستان (دوره دوم)
  صالحین
 • دبیرستان (دوره اول)
  صبح دانش- منطقه 16
 • دبیرستان (دوره اول)
  صلحا
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره اول)
  فتح شاهد
 • دبیرستان (دوره اول)
  ماهور
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره اول)
 • دبیرستان (دوره دوم)
 • دبیرستان (دوره اول)
  نوید صالحین اهواز
 • دبیرستان (دوره اول)
  هدایت- منطقه 8
 • دبیرستان (دوره اول)