برای برگزاری سمیناری به این وسعت و عظمت ، عزیزان بسیاری ساعت ها زحمت می کشند تا انعکاس آن در آینده دانش آموزان عزیز این نسل و بالتبع در شکوفایی و اقتدار علمی ایران عزیزمان باشد .

از زحمات تمام عزیزان سپاسگزاری نموده و کمیته برگزاری سمینار علمی دانش آموزی را خدمتتان معرفی می کنیم :

رئیس محترم هشتمین سمینار علمی دانش آموزی : جناب آقای اقبالی

دبیر محترم هشتمین سمینار علمی دانش آموزی : جناب آقای ذاکری

دبیر اجرایی هشتمین سمینار علمی دانش آموزی : جناب آقای حسینخانی

مسئول فناوری اطلاعات هشتمین سمینار علمی دانش آموزی : جناب آقای ترکمندی

این عزیزان به عنوان سرشاخه های خدمت به شما پژوهشگران عزیز معرفی شده و مسلما برگزاری سمیناری با چنین وسعت نیازمند تلاش تیمی بزرگ است که برحسب موضوع، سایر عزیزان خدمتتان معرفی خواهد شد.

لذا درصورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام می توانید طی تماس با دبیرخانه سمینار در شاخه مورد نظر با عزیز مربوطه ارتباط برقرار نمایید.