باشگاه دانش پژوهان دانش

باشگاه دانش پژوهان دانش باشگاه دانش پژوهان دانش با هدف ایجاد یک زنجیره ی علمی قوی بین کلیه دانش آموزان علاقه مند به پژوهش و تحقیق در سال 1398 کار خود را رسما آغاز کرد. برگزاری کارسوق های آموزشی برگزاری اردوهای علمی و پژوهشی شرکت در رویداد های پژوهشی کشوری بازدید از نمایشگاه های علمی…